Met welke opleiding kan je bij de BSO werken?

Wist jij dat heel veel diploma's al kwalificeren om op de BSO aan het werk te gaan? Wij hebben deze opleidingen voor jou op een rij gezet, zodat je dit zelf niet hoeft uit te zoeken. 

Met deze opleidingen kun jij direct aan de slag op de BSO

MBO niveau 3:

 • Aqua en leisure host
 • Begeleider gehandicaptenzorg
 • Leisure & hospitality host
 • Sport en Bewegen
 • Sport en Bewegingsleider
 • Werkbegeleider zorgbedrijf en dierhouderij
 • Zelfstandig medewerker leisure & hospitality

MBO niveau 4:

 • Activiteitenbegeleider
 • Activiteitenbegeleiding
 • Agogisch medewerker GGZ
 • Agogisch Werk
 • Akte hoofdleidster kleuteronderwijs
 • Akte kleuterleidster A
 • Akte kleuterleidster B
 • Allround coördinator-instructeur buitensport
 • Aqua & leisure executive
 • Arbeidstherapie
 • CIOS algemeen sportleidster
 • Coördinator buurt, onderwijs en sport
 • Coördinator sport, bewegen en gezondheid
 • Coördinator sportinstructie, training en coaching
 • Cultureel werk
 • Inrichtingswerk
 • Instructeur MBO
 • Instructeur paardensport en -houderij
 • Instructeur paardensport
 • Kleuterzorg
 • Kultureel Werk
 • Leidinggevende leisure & hospitality
 • Leisure & Hospitality executive
 • Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg
 • Persoonlijk begeleider zorgboerderij
 • Residentieel werk
 • Sociaal Agogisch
 • Sociaal Cultureel werk
 • Sociaal Werker
 • Sociaal Cultureel Werker
 • Sociale Arbeid
 • Sport en bewegingscoördinator
 • Sport en bewegingsleider

HBO Associate Degree:

 • Educatief professional Beroepsonderwijs
 • Educatie en kennismanagement Groene Sector Bloemsierkunst
 • Onderwijsondersteuner Educatie en Kennismanagement Groene Sector
 • Onderwijsondersteuner Gezondheidszorg en Welzijn
 • Onderwijsondersteuner Omgangskunde
 • Onderwijsondersteuner Zorg & Welzijn
 • Sport (associate degree)
 • Sport, Gezondheid en Management (associate degree)

HBO Bachelor:

 • Activiteitenbegeleiding (HBO)
 • Akte Lager onderwijs zonder hoofdakte (oude kweekschoolopleiding)
 • Akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer(es)
 • Akte van bekwaamheid als leidster of hoofdleidster bij het kleuteronderwijs
 • Akte van bekwaamheid als onderwijzer(es)
 • Akte van bekwaamheid als volledig bevoegd onderwijzer(es)
 • Akte van bekwaamheid NXX
 • Aktiviteitenleidersopleiding (van Mikojel: Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard)
 • Bewegingsagogie/Psychomotorische Therapie
 • Creatieve therapie (via Mikojel)
 • Cultureel Werk
 • Culturele en Maatschappelijke Vorming
 • Danstherapie
 • Educatie en Kennismanagement Groene Sector
 • Educatieve therapie (van Mikojel)
 • Hogere sociaal pedagogische opleiding leid(st)er op het terrein van jeugdvorming en volksontwikkeling
 • Inrichtingswerk (HBO)
 • Jeugdwelzijnswerk
 • Kreatief edukatief Werk
 • Kultureel Werk
 • Kunstzinnig vormende opleiding (docentenrichting binnen kunstonderwijs of kunstzinnige richting binnen lerarenopleiding) (verzamelnaam) HBO bachelor-niveau
 • Leraar lichamelijke oefening
 • Leraar lichamelijke opvoeding
 • Leraren-/docentenopleiding of ander bewijs onderwijsbevoegdheid primair-, voortgezet- en beroepsonderwijs (verzamelnaam van opleidingen)
 • Lerarenopleiding Omgangskunde
 • Lerarenopleiding Verzorging/Gezondheidskunde
 • Lerarenopleiding Verzorging/Huishoudkunde
 • Muziektherapie
 • Pedagogiek MO A
 • Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie
 • Social Work, afstudeerrichting Cultureel Maatschappelijk Agoog
 • Sport en bewegen (HBO)
 • Sport- en bewegingseducatie
 • Sport, Gezondheid en Management (HBO bachelor)
 • Sportkunde (HBO)
 • Theater, afstudeerrichting Theatre and Education / Theater en Educatie