‘Het is zo belangrijk dat iedereen zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelt’

15 dec 2022

Hanneke Visser is Operationeel & HR directeur van Kindergarden. Ze is verantwoordelijk voor alle vestigingen, het personeels- en pedagogisch beleid en de Kindergarden academie. Wat doet zij om de personeelsbezetting op de vestigingen op niveau te krijgen, juist nu er zo’n enorme krapte heerst op de arbeidsmarkt?

In 2023 bestaat Kindergarden 25 jaar. Jij werkt er al een tijdje?

Hanneke: ‘Ja, al bijna 22 jaar! Ik ben dus praktisch een medewerker van het eerste uur. Na mijn studie Pedagogische Wetenschappen ben ik vrijwel direct bij Kindergarden gestart als vestigingsmanager van een nieuw te openen vestiging in Hoofddorp. Na een paar jaar kwam ik op het hoofdkantoor terecht om de afdeling HR op te zetten. De organisatie is in die tijd van 8 naar 72 vestigingen gegroeid en ik groeide mee. Vanaf mijn eerste werkdag ben ik gegrepen door de enorme gedrevenheid binnen Kindergarden om de allermooiste en fijnste omgeving neer te zetten voor de kinderen. Dat je daarvoor de allerbeste medewerkers nodig hebt, spreekt vanzelf. Dit is ook na 22 jaar niet veranderd: het zit in het dna van Kindergarden.’

Je hebt een omvangrijke én belangrijke portefeuille…

‘In mijn huidige rol komt alles samen. Met enorm veel passie zet ik me dagelijks in om met mijn verschillende teams de kwaliteit voor zowel onze collega’s als de kinderen te borgen. Op dit moment hebben we een grote uitdaging op de arbeidsmarkt. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat we dankzij de extra acties en de maatregelen die we hebben genomen beter in kunnen spelen op de krapte die de arbeidsmarkt nu laat zien.’

In hoeverre heeft Kindergarden last van de krapte op de arbeidsmarkt?

‘Dat verschilt per vestiging en per regio. Het gaat daarbij niet alleen om werving van nieuwe medewerkers, maar om ook verzuim en verloop. Het tekort aan pedagogisch medewerkers maakt dat onze vaste collega’s soms noodgedwongen alleen staan of met een voor hen onbekende ZZP’er. Dat heeft impact op de werkdruk en het werkplezier. Omdat dit nu al een geruime tijd duurt, heeft dat negatieve invloed op het verzuim en het verloop. We voelden aan alles dat we het schip moesten keren en de volle focus moeten hebben op het behoud van onze collega’s en daarmee de kwaliteit voor de kinderen.

 

Kindergarden is een grote organisatie. Wat doen jullie om deze krapte aan te pakken?

‘We weten één ding zeker: onze collega’s op de vestigingen willen niets liever dan ‘hun’ kinderen de allermooiste dag bezorgen met fijne collega’s die goed op elkaar ingespeeld zijn. En vanuit het hoofdkantoor ondersteunen we hen daar bij. Daarom hebben we een nieuw programma waarmee we investeren in alle collega’s. Dit programma kent vier gebieden: ontwikkeling, kwaliteit, verbinding en beloning. We zijn gestart met de beloning. Hiermee willen we een duidelijk signaal geven aan onze medewerkers: jullie harde werk wordt gewaardeerd én we komen tegemoet aan de hoge inflatie. In 2023 blijven we het programma aanvullen. Voor ons is het zo belangrijk dat je je gezien, gehoord en gewaardeerd voelt.’

Kun je dat toelichten met een paar voorbeelden?

‘Dat is een hele waslijst… Qua beloning gaat het in elk geval om het volgende: alle medewerkers hebben er per 1 oktober 2022 een extra trede in hun salarisschaal bij gekregen. We vergoeden de volledige reiskosten van onze medewerkers. Verder bieden we meer doorgroeimogelijkheden voor pedagogisch medewerkers naar een nieuwe functie in een hogere schaal en medewerkers die bij ons kinderen op de opvang hebben, betalen maximaal het KOT tarief. Ook hebben we acties om meer werken extra te belonen, onze Summer en Winter deal.’

Wat doen jullie qua ontwikkeling?

‘Daarbij richten we ons op de volgende zaken: voor alle pedagogisch medewerkers in niveau 3 verzorgt en betaalt Kindergarden de opscholing naar niveau 4. Elke functie heeft een eigen leerlijn gekregen. We plannen twee studiedagen per jaar voor alle vestigingsmedewerkers, zodat er ook onder werktijd meer tijd vrij komt om jezelf te ontwikkelen en dit niet meer in de avonduren hoeft. Ook voor de collega’s van het hoofdkantoor komt er een mooi programma.’

En hoe zorgen jullie voor meer kwaliteit?

‘We bieden meer rust en zekerheid. Medewerkers die graag op een vaste groep werken, vragen we niet vaker dan twee of drie keer per maand om op een andere groep te werken. Flexkrachten die van afwisseling houden, worden daar ingezet waar ze hard nodig zijn. Zij hebben de kennis, kennen Wereldwijs als geen ander, net als alle protocollen. Verder breiden we vanaf januari 2023 de uren van de huishoudelijk medewerker en/of de pedagogisch assistent uit, zodat de pedagogisch medewerkers minder belast worden met schoonmaaktaken en er meer tijd en aandacht is voor de kinderen. Waar mogelijk beperken we de inzet van ZZP’ers. Het lost weliswaar een roosteruitdaging op, maar we voelen allemaal dat we het liefst met onze eigen vaste, goed ingewerkte collega’s werken. We zoeken daarin voortdurend naar de juiste balans.’

Tot slot: wat doen jullie aan verbinding?

‘Verbinding is bij ons ingebed in de gedachte dat je een leven lang gelukkig kunt werken bij Kindergarden. Dat betekent meer dan alleen meebewegen in elke levensfase. We tonen oprechte interesse in elkaar, iets wat bijvoorbeeld blijkt uit het stagelopen van het management team op de vestigingen. We proberen altijd voor de fijnste werksfeer te zorgen waarbij geldt: goed voorbeeld doet goed volgen. We werken hard, maar houden van een feestje. Denk aan onze teamuitjes en teamavonden en het grote, jaarlijkse Kindergarden event waarin al onze collega’s elkaar treffen en het dak eraf gaat.’

Wat levert het tot nu toe op?

‘We krijgen heel veel positieve reacties op dit programma, het wordt enorm gewaardeerd. We binden er bestaande medewerkers mee en het zorgt voor de aanwas van veel nieuwe collega’s. Dit blijkt ook uit de cijfers van het laatste kwartaal. Bovendien blijkt het een enorme stimulans voor mensen die zich willen ontwikkelen en willen leren via onze eigen Kindergarden Academie, die – en dat weet misschien niet iedereen – echt voor iedere collega toegankelijk is. Als eerder gezegd: we kampen nog steeds met tekorten, maar we hebben de weg naar boven gevonden.’

Hoe kunnen ouders daar bij helpen?

‘Bijvoorbeeld door in eigen kring te kijken of er mensen zijn die willen omscholen. De kinderopvang is een prachtig vak en heel erg belangrijk, dat hoef ik ouders van Kindergarden niet te vertellen. Deel dus de vacatures op je LinkedIn en vertel wat wij als kinderopvang doen voor onze medewerkers. Je weet nooit hoe een balletje kan rollen.’