Dag 4. Onze pedagogische visie genaamd Wereldwijs

Aftellen tot je eerste dag bij Kindergarden

Bij Kindergarden staat de ontwikkeling en het welzijn van elk kind dat ons wordt toevertrouwd centraal. Onze missie is om een veilige, stimulerende en liefdevolle omgeving te bieden waarin kinderen kunnen groeien, leren en bloeien.

We nemen je graag kort mee in onze visie en aanpak voor zowel onze Kinderdagverblijven (KDV) als onze Buitenschoolse Opvang (BSO). Wij geloven in het belang van een doordachte benadering van kinderopvang, waarbij we niet alleen zorgen voor de fysieke behoeften van de kinderen, maar ook voor hun emotionele, sociale, intellectuele en creatieve ontwikkeling.

Kinderen kunnen op ons kinderdagverblijf zich op eigen tempo en spelenderwijs ontwikkelen

Ons kinderdagverblijf (KDV) biedt opvang aan kinderen van 0 tot 4 jaar, waar ze spelenderwijs de wereld ontdekken, gestimuleerd worden in hun natuurlijke nieuwsgierigheid, en zich ontwikkelen onder begeleiding van pedagogisch medewerkers. We leggen de basis voor zelfstandige kinderen met een positief zelfbeeld, waarbij sociale, emotionele, motorische, creatieve, taal- en cognitieve ontwikkeling centraal staan.

Door als pedagogisch medewerker zorg te dragen voor een voorbereide en leerrijke omgeving, kunnen kinderen zich optimaal ontwikkelen. 

We zetten deze vijf pijlers in om onze pedagogische kwaliteit waar te maken: pedagogische kaders, interactievaardigheden, activiteitenaanbod, omgeving en samenwerking met ouders. Daarbij vinden we het belangrijk om kinderen keuzevrijheid te geven, werken we procesgericht en stimuleren eigen initiatief vanuit het kind. 

Kinderen hebben op onze BSO alle ruimte om vrij te zijn en hun talenten te ontdekken

De buitenschoolse opvang (BSO) van Kindergarden biedt een veilige omgeving voor kinderen van 4 tot 12 jaar om te spelen, te ontspannen en spelenderwijs de wereld te ontdekken.

We stimuleren het ontdekken van talenten en bieden ontspanning na school, waarbij kinderen leren wat hen echt gelukkig maakt. Als pedagogisch medewerker speel je een cruciale rol in het benoemen en ontwikkelen van de talenten van elk kind, wat bijdraagt aan hun positief zelfbeeld, veerkracht en zelfvertrouwen.

Ook onze pedagogische visie op de BSO wordt ondersteund door de eerder genoemde vijf pijlers.

Meer over onze visie

Ga je graag voorbereid van start? Vraag je vestigingsmanager het digitaal toe te sturen. 

Je kunt ook ná start het visiedocument in hardcopy lezen op jouw vestiging.