Draag een collega aan en krijg een bonus van maximaal 600 euro!

Als werknemer bij Kindergarden kennen wij onze cultuur en werkwijze het beste. Daarom moedigen we jou aan om potentiële collega’s uit je netwerk aan te dragen, zoals studiegenoten, oud-collega’s, vrienden en familie. Draag een collega aan en krijg een bonus van maximaal € 600,- (bruto).

Financiële beloning

Een mooie financiële beloning voor het aandragen van een sollicitant die vervolgens bij ons in dienst treedt.

€ 600,- bruto per geworven vaste medewerker

Indien je een vaste medewerker aandraagt heb je na het verstrijken van de proeftijd recht op de aandraagbonus voor vaste medewerkers.

€ 400,- bruto per geworven medewerker in opleiding (geen stagiaire)

Indien je een medewerker in opleiding aandraagt (BBL, EVC, Zij-instroom) heb je na het verstrijken van de proeftijd recht op de aandraagbonus voor een medewerker in opleiding medewerkers.

€ 300,- bruto per geworven oproep medewerker

Indien je een oproepkracht aandraagt heb je na het verstrijken van de proeftijd recht op de aandraagbonus voor oproep medewerker.

Hoe werkt het?

Stap 1

Check onderaan deze pagina bij 'spelregels' of jij én de persoon die je wilt aandragen voldoen aan de voorwaarden.

Stap 2

Laat de gegevens van jouw kandidaat achter door dit formulier in te vullen.

Stap 3

Recruitment krijgt een seintje van jouw aanmelding en neemt snel contact op met de potentiële nieuwe collega.

Stap 4

Zodra de sollicitant interesse heeft getoond, zal hij/zij het reguliere sollicitatieproces doorlopen.

Stap 5

Uitbetaling van de bonus vindt automatisch plaats bij de eerstvolgende salarisuitbetaling na het verstrijken van de proeftijd van de aangebrachte sollicitant.

Spelregels

De aandraagbonus is bestemd voor elke vaste vacature bij Kindergarden die moet worden ingevuld door een externe kandidaat. Uitbetaling van de bonus vindt plaats bij de eerstvolgende salarisuitbetaling na het verstrijken van de proeftijd van de aangebrachte sollicitant. Richtlijn is twee maanden na indienstreding. Om in aanmerking te komen voor een aanbrengbonus gelden de volgende voorwaarden.

De aangedragen kandidaat:

• is op moment van aanmelden nog niet bekend bij Kindergarden (er is nog geen sollicitatieproces gestart en dus niet zichtbaar in AFAS)

• is geen stagiair(e).

• heeft geen dienstverband met Kindergarden gehad of voor Kindergarden gewerkt als ZZP'er in de periode van 1 jaar voorafgaand aan de datum van sollicitatie.

• is op de hoogte dat hij/zij is aangedragen door betreffende medewerker.

De medewerker:

  • die een sollicitant heeft aangedragen komt alleen in aanmerking voor de betaling van de wervingsbonus indien deze op het moment van verstrijken van de proeftijd van de aangedragen sollicitant nog in dienst is van Kindergarden.
  • met zowel een vast als een tijdelijk dienstverband komt voor een wervingsbonus in aanmerking. Uitgezonderd van de medewerkers die direct betrokken zijn bij het wervingsproces en/of de besluitvorming over het aannemen van de aangebrachte sollicitant. Daarnaast zijn collega's vanuit de directie, het middenmanagement en HR ook uitgesloten van een aandraagbonus.