Hoe help ik een jongetje op de groep dat erg fysiek is?

Pedagogisch medewerker Angela heeft een hulpvraag. Samen met pedagogisch expert Tineke gaat ze aan de slag.

Hoe help ik een jongetje op de groep dat erg fysiek is?

De vraag van Angela

‘Een jongetje van twee bij ons op de groep is erg ‘fysiek’. Dit uit zich door duwen, slaan en bijten. Hij vraagt op een negatieve manier aandacht. Dit gedrag komt vaak vanuit het niets. Hoe kan ik hem helpen?’

De reactie van Tineke

‘Ik heb verschillende keren meegekeken op de groep. Wat mij opviel is dat hij erg gevoelig is voor prikkels.En dat hij het nog lastig vindt om te delen en op zijn beurt te wachten. Wanneer de kinderen naar buiten gingen, was hij al snel klaar met spelen en raakte gefrustreerd dat het nog lang duurde voordat ze weer naar binnen gingen.’

Hoe zouden we hem kunnen helpen?

DAGRITME KAARTEN
Met Angela heb ik het over dagritme kaarten. Op deze kaarten staan allerlei activiteiten afgebeeld. Dit geeft meer houvast voor een kind en creëert voorspelbaarheid: wanneer gaan we wat doen? Ook kijken we samen terug. Wat hebben we vanmorgen allemaal gedaan? Wat was het allerleukste?

KLEINERE GROEPJES
We zorgen voor een kort lijntje met hem. We laten hem merken dat hij gezien wordt. Dit doen we onder andere door te benoemen wat we zien: ‘Je bent een mooie toren aan het bouwen!’ Ook gaan we de groep splitsen, zodat we hem in kleinere groepjes kunnen begeleiden. Wanneer hij toch fysiek is, halen we hem uit de situatie door hem iets anders aan te bieden. Bijvoorbeeld kleuren of spelen aan tafel met Duplo.

IN GESPREK MET OUDERS
Samen zijn we in gesprek gegaan met de ouders. Hoe gaat het thuis? Ouders herkennen het gedrag en vinden het lastig. Met hen bespreken we onze observatie en hoe we hem verder willen helpen. Ook geven we tips. Over vier weken evalueren we en kijken of er een nieuwe observatie nodig is.